Lög um orlof húsmæðra

Veit einhver um tilvist laga nr. 53 frá 1972? Fyrir þá sem ekki vita þá eru í gildi í landinu lög um orlof húsmæðra. Tilgangur laganna er sá að tryggja heimavinnandi húsmæðrum ákveðið orlof sem sveitarstjórnir standa straum af.

Veit einhver um tilvist laga nr. 53 frá 1972? Fyrir þá sem ekki vita þá eru í gildi í landinu lög um orlof húsmæðra. Tilgangur laganna er sá að tryggja heimavinnandi húsmæðrum ákveðið orlof sem sveitarstjórnir standa straum af.

Samkvæmt 1. gr. laganna skiptir Kvenfélagasamband Íslands landinu í orlfssvæði með tilliti til framkvæmdar laga þessara um orlof húsmæðra. Fer skiptingin fram á landsþingi sambandsins.

Ekki má skipta sveitarfélagi milli orlofssvæða. Þess má geta að Kvenfélagasamband Íslands, sem falið er veigamikið hlutverk í lögunum, er í raun og veru til, með aðstetur að Hallveigarstöðum við Túngötu og er kennitala þess 710169-6759.

Í 2. mgr. 2. gr. segir að í orlofsnefnd skuli vera þrjár konur og þrjár til vara, kosnar til þriggja ára í senn. Samkvæmt 3. gr. laganna skipuleggja orlofsnefndir orlof húsmæðra hver í sínu umdæmi og sjá um rekstur orlofsheimila.

Í 1. mgr. 6. gr. laganna segir orðrétt: „Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu, án launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á að sækja um orlof.“

Nú þekkjast dæmi þess að karlar séu heimavinnandi og annist heimilisstörf með áþekkum hætti og ráð er fyrir gert í lögum um orlof húsmæðra. Getur það verið að lögin feli í sér grófa mismunun gagnvart þessum karlmönnum. Þeir eru samkvæmt tilvitnuðum lagaákvæðum hér að ofan útilokaðir frá því að vera í orlofsnefndum og ekki verður 1. mgr. 6. gr. skilin öðruvísi en svo að þar sé átt við konu í þeirri merkingu að hún sé ekki karl.

Er ekki tilefni fyrir íslenska jafnréttissinna að staldra við þessi lög og kanna hvort þau samræmast „nútímalegum“ sjónarmiðum í jafnréttismálum?

Latest posts by Borgar Þór Einarsson (see all)

Borgar Þór Einarsson skrifar

Borgar hefur skrifað á Deigluna frá stofnun, 3. febrúar 1998.