Skattalækkanir strax

Ef marka má yfirlýsingar formanns Framsóknarflokksins og verðandi forsætisráðherra mun flokkur hans hugsanlega standa gegn áformum um skattalækkanir á vorþingi. Sú afstaða er kvíðvænleg, svo ekki sé fastar að orði kveðið.

Skýrt er kveðið á um skattalækkanir í stjórnarsáttmálanum. Ætla framsóknarmenn nú að draga lappirnar í þeim efnum?

Nýlegir kjarasamningar á almennum vinnumarkaði gefa ástæðu til bjartsýni í efnahagsmálum hér á landi og óhætt er að segja að enn á ný hafi aðilar vinnumarkaðarins sýnt bæði ábyrgð og skynsemi við gerð samninga. Því miður hafa einstakir forystumenn launþega, sem enn eiga eftir að semja, látið í veðri vaka að þeir muni fara fram á meiri launahækkanir en nýlegur kjarasamningur felur í sér.

Í pistli sínum hér á Deiglunni sl. þriðjudag fjallaði Jón Steinsson um hækkun launa á samningstímanum og sagði m.a.

Það er þó alls ekki þannig að samningurinn kveði á um of litlar kauphækkanir. Ljóst er að líta verður á samning af þessu tagi sem gólfið í launarófinu. Ekki er skynsamlegt að slíkt gólf haldist í hendur við meðaltalsframleiðniaukningu í landinu. Ef svo væri myndu fyrirtæki sem búa við minni en meðaltalsframleiðniaukningu lenda í vandræðum. Slíkt gæti leitt til aukins atvinnuleysis.

Það er því ljóst að samningurinn mun færa bæði þann ávinning sem felst í hreinum launahækkunum sem og þann mikla ávinning – hinn raunverulega kaupmátt – sem gott og stöðugt efnahagsástand hefur í för með sér. Gríðarleg kaupmáttaraukning launafólks á síðustu árum hefur staðfest kosti þess að hafa kjarasamninga á skynsamlegum nótum, þannig að þeir ógni ekki stöðugleika efnahagslífsins.

Í vefriti fjármálaráðuneytisins í dag kemur fram að óvíða er afkoma hins opinber betri en hér á landi þegar skoðaðar eru tölur frá OECD-ríkjunum og allt stefnir í að afkoma ríkissjóð batni enn á allra næstu árum.

Það eru því allar forsendur fyrir hendi, nú þegar kjarasamningar liggja fyrir, að hefjast handa við lækka skatta á almenning. Vissulega væri hægt að nota góða afkomu ríkissjóðs til halda áfram að greiða niður skuldir og til ýmissa verka sem menn kunna að telja brýn. En fyrir liggur pólitísk ákvörðun um að láta skattgreiðendur njóta þess að nú árar vel.

Bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra hafa lýst því yfir að skattalækkanir myndu verða lögfestar þegar kjarasamningar lægju fyrir og þeir væru innan skynsamlegra marka. Hins vegar kvað við nýjan tón hjá utanríkisráðherra, formanni Framsóknarflokksins, í kvöldfréttum Sjónvarpsins nú í vikunni þar sem hann sagði að svo gæti farið að lögfesting skattalækkana yrði látin bíða til hausts.

Ef marka má þessa yfirlýsingu verðandi forsætisráðherra og formanns Framsóknarflokksins er ljóst að flokkurinn er að verða dragbítur á flest þau mál sem til framfara horfa í stjórnarsamstarfinu. Það getur ekki verið geðslegt fyrir sjálfstæðismenn til þess að hugsa, að þjóna sem burðarvirki í ríkisstjórn undir forsæti Framsóknarflokksins við slíkar kringumstæður.

Latest posts by Borgar Þór Einarsson (see all)

Borgar Þór Einarsson skrifar

Borgar hefur skrifað á Deigluna frá stofnun, 3. febrúar 1998.