Fjárframlög til stjórnmálaflokka

Á undanförnum dögum hafa fjölmiðlar notið þess að fjalla ítarlega um fjármál Sjálfstæðisflokksins og hefur flokkurinn opnað bókhald sitt í framhaldinu. Ég fagna þessari ákvörðun.

Á undanförnum dögum hafa fjölmiðlar notið þess að fjalla ítarlega um fjármál Sjálfstæðisflokksins og hefur flokkurinn opnað bókhald sitt í framhaldinu. Ég fagna þessari ákvörðun.

Við eigum öll rétt á því að vita hvort flokkarnir séu fjármagnaðir á eðlilegum forsendum og samkvæmt þeim leikreglum sem samfélagið hefur sett með lögum um fjármál stjórnmálaflokka. Mín skoðun hefur ávallt verið sú að hver sem er, einstaklingur eða fyrirtæki, megi veita stjórnmálaflokki styrk. Hámarksupphæð á Íslandi er nú kr. 300.000 en á móti fá stjórnmálaflokkar sem nú eru við völd aukin framlög frá ríkinu.

Að mínu mati ber að leyfa öll fjárframlög til stjórnmálaflokka en skal þá ströng upplýsingaskylda fylgja fyrir framlög yfir t.d. kr. 300.000. Í okkar lýðræðisþjóðfélagi er varla þörf á leynd í tengslum við há fjárframlög til stjórnmálaflokka. Slík leynd leiðir einungis af sér aukna tortryggni í garð stjórnmála. Rétt er að Sjálfstæðisflokkurinn tók við of háum fjárframlögum við árslok ársins 2006. Um þetta deilum við ekki.

Á Íslandi taka stjórnmálaflokkar við afar háum ríkisstyrkjum sem fáir virðast vilja tala um í þeirri umræðu sem á sér stað í þjóðfélaginu nú á dögum. Skattgreiðendur greiða með þessu kerfi mörg hundruð milljónir króna til stjórnmálaflokkanna. Milljónirnar fara til þeirra flokka sem hafa fengið a.m.k. einn mann kjörinn á Alþingi eða hlotið a.m.k. 2,5% atkvæða í alþingiskosningum. Úthlutun styrkja fer eftir fjölda atkvæða.

Ég geri athugasemd við að þeir flokkar sem eiga sæti á Alþingi úthluti sjálfum sér slíkar fjárhæðir af skattfé en halda svo bókhaldi sínu leyndu og tek undir með formanni SUS sem sagði í tilkynningu í gær: „Ungir sjálfstæðismenn hafa talað fyrir því, og samþykkt m.a. á þingi okkar í Vestmannaeyjum sl. haust, að fjárframlög fyrirtækja til stjórnmálaflokka þurfi að vera opinber. Slíkt gagnsæi tryggir að kjósendur viti hvaða hagsmunatengsl eru til staðar hjá flokkunum og kemur í veg fyrir að flokkar taki við ofurframlögum.“

Þjóðin fjármagnar íslensku stjórnmálaflokkana að miklu leyti og ber því öllum flokkum að opna bókhald sitt. Ef stjórnmálaflokki þykir slík krafa ósanngjörn er honum velkomið að endurgreiða skattgreiðendum sitt framlag.

rej1@hi.is'
Latest posts by Reynir Jóhannesson (see all)