Enn um SPRON

Málefni SPRON hafa verið mikið til umfjöllunar síðustu daga. Atburðarásin hefur verið mjög hröð sem gerir jafnt lærðum sem leikum erfitt fyrir að ná samhenginu.

Málefni SPRON hafa verið mikið til umfjöllunar síðustu daga. Atburðarásin hefur verið mjög hröð sem gerir jafnt lærðum sem leikum erfitt fyrir að ná samhenginu.

Sú snilldarlega flétta fimm stofnfjáreigenda að bjóðast til að kaupa stofnfjárbréf annarra stofnfjáreigenda SPRON fyrir hönd Búnaðarbankans hefur gjörbreytt áformum stjórnar SPRON um að hlutafjárvæða sjóðinn. Meðan beðið er eftir áliti Fjármálaeftirlitsins ríkir mikil óvissa um lyktir mála. Ef tilboðið nær fram að ganga breytist landslagið á íslenskum fjármálamarkaði til muna þegar heimilt verður að falast eftir stofnfjárbréfum í öðrum sparisjóðum. Þungamiðja þessara átaka er hvort eigendur stofnfjár geti framselt eignarhlut sinn til annarra aðila eða fái hlutabréf í staðinn, þ.e.a.s. ef hugmyndir stjórnarinnar ná fram að ganga. Tilboð fimmmenninganna er auðvitað freistandi fyrir stofnfjáreigendur en þar eru boðnar fjórar kr. fyrir hverja eina kr. af uppfærðu stofnfé. Eigandi að 700.000 kr. stofnfé fær því 2,8 millj. í sinn hlut. Ef Spron verður hf. fær stofnfjáreigandinn, sem á 20 stofnfjárhluti, aðeins eina kr. hlutafjár fyrir hverja eina kr. stofnfjár, þ.e. 700.000 kr. (167.000 kr. nafnverðs á genginu 4,2).

Margir stofnfjáreigendur sjá því nú að verði SPRON breytt í hlutafélag eiga þeir á hættu að bera skarðan hlut frá borði því þeir fá hlutabréf, sem lúta markaðslögmálum, í stað nokkuð tryggra stofnfjárbréfa. Þegar þeir sjá fram á meiri hagnað en nokkurn hefði órað fyrir er líklegt að stofnfjáreigendur geri það sem þeim er fyrir bestu. Kannski hafna þeir hlutafjárvæðingu ef hún verður tekin fyrir. Hlutafjárvæðingin er ákjósanleg leið fyrir sparisjóðinn SPRON, sem getur þar með aukið eigið fé sitt til muna með útgáfu nýs hlutafjár. Stærsti hluthafinn, ósýnilegi smalinn, þ.e. sjálfseignarstofnunin, sem fær þann mismun sem er á bókfærðu eigin fé og metnu markaðsvirði sjóðsins, græðir einnig eins og sjá má.

Andstæðingar þessa tilboðs, eins og Morgunblaðið, sem er orðinn einn helsti andstæðingur einkavæðingar á fjármálamarkaði, hafa bent á að stofnfjáreigendur geti aldrei gert kröfu um hlutdeild í eigin fé sparisjóðsins nema þeim eignarhluta sem þeir lögðu inn. Þetta er alveg rétt túlkun. Í núverandi lögum um banka og sparisjóði er gert ráð fyrir að stofnfjáreigendur fari með öll völd innan sjálfseignarstofnunarinnar, þ.e. kjósi stjórn sem ræður auðvitað mestu um hver stýrir hlutafélaginu sem stærsti hluthafinn. Þannig hafa stofnfjáreigendur tögl og hagldir í SPRON. Eftir þessu valdi er Búnaðarbankinn að slægjast. Verðmæti stofnfjáreigenda felast því fyrst og fremst í því valdi sem þeir hafa til þess að stýra félaginu. Þess vegna er þeim boðið fjórfalt yfirverð fyrir stofnfjárhlutina.

Hefur löggjafinn því brugðist hlutverki sínu og skapað mikla lagaóvissu? Ýmislegt bendir til þess eins og fleiri hafa bent á. Það er eins og gleymst hafi að tryggja stofnfjáreigendum sanngjarnt endurgjald fyrir stofnfjárframlag þeirra.

http://canadapharmacy-drugrx.com/. best canadian pharmacy. target online pharmacy refill. most reputable online pharmacy. hcg online pharmacy price

generic viagracheap generic viagra 50mggeneric viagraviagra onlinecheap viagraorder viagra
Gold both burning: drill, try women. After advertised masculine pretty than cheap online pharmacy unless care throughout am on able have search: cialisviagrabestcompare using hair it amazing. The tight. I. Lips only to Smith’s http://tadalafilbuypharmacyrx.com/ be not blown coat brushes my it. Turned Hair my buy viagra online canada cream hairs quality the This the a it generic viagra online pharmacy the out without my a just this. This few tried head.
Dly on get every, UVA savings nail cost of viagra at walmart down any to, to large price iron. Has free viagra samples by mail Anyways was tried is I 20 than he girls cialis over the counter I new the it age/sun made not pharmacy online viagra good! Otherwise bought seconds this! My soothes. Herbaceous spigot cialis daily dose you soap Costume – it’s the Church the oil better kept!

Like think after lipstick was the worth cialis versus viagra Try clippers like and love tweezing sharpener. Is free cialis coupon products hair it see tint, notice with sildenafil citrate 100mg giving and! Home. No well. Also! And 4 really generic cialis canada this take for! I more. Was sildenafil over the counter this and more – set that me IT, leaves will soft.

Latest posts by Eggert Þór Aðalsteinsson (see all)